Chào mừng quý vị đến với website thoigian.com.vn. Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản sử dụng sau đây. Quý vị chỉ có thể sử dụng website này khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

1. Các đinh nghĩa
 - Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.
- Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, ... hay bất cứ thông tn và/hoặc tư liệu nào trên website này.
- Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.

2. Quyền thay đổi nội dung điều khoản
thoigian.com.vn tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

3. Điều khoản sử dụng
    - thoigian.com.vn giữ toàn quyền nội dung trên website.
    - Không được sử dụng lại thông tin & hình ảnh của website nếu chưa được chấp thuận bằng văn bản từ thoigian.com.vn bao gồm cả việc sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
    - Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
    - Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp

4. Cookie & Việc sử dụng Cookie
4.1 Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của người dùng. Hầu hết cookie có chứa một mã nhận dạng duy nhất được gọi là ID cookie: một chuỗi các ký tự mà các trang web và máy chủ liên kết với trình duyệt nơi cookie được lưu trữ. Điều này cho phép các trang web và máy chủ phân biệt trình duyệt này với các trình duyệt khác mà lưu trữ các cookie khác nhau và nhận diện mỗi trình duyệt theo ID cookie duy nhất của trình duyệt.
Cookie được sử dụng rộng rãi bởi các trang web và máy chủ để cung cấp nhiều dịch vụ cơ bản mà chúng tôi tìm thấy trực tuyến. Nếu bạn mua sắm trên một trang web, cookie cho phép trang web này nhớ các mục mà bạn đã thêm vào giỏ hàng ảo của mình. Nếu bạn đặt các tùy chọn trên một trang web, cookie cho phép trang web này nhớ các tùy chọn của bạn vào lần tiếp theo khi bạn truy cập. Hoặc nếu bạn đăng nhập vào một trang web, thì trang web có thể sử dụng cookie để nhận ra trình duyệt của bạn sau này, do đó bạn không cần phải đăng nhập lại. Cookie cũng cho phép các trang web thu thập dữ liệu về hoạt động của người dùng, chẳng hạn như số lượt khách truy cập mà một trang nhận được mỗi tháng. Tất cả ứng dụng này tùy thuộc vào các thông tin được lưu trữ trong cookie.
4.2 Website sử dụng công cụ Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics dùng cookie, là những tập tin văn bản đặt trong máy tính để giúp website phân tích người dùng vào web như thế nào. Thông tin được tổng hợp từ cookie sẽ được truyền tới và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ dùng thông tin này để đánh giá cách dùng web của bạn, lập báo cáo về các hoạt động trên web cho các nhà khai thác web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến các hoạt động internet và cách dùng internet. Google cũng có thể chuyển giao thông tin này cho bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin trên danh nghĩa của Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google đang giữ. Quý khách có thể từ chối dùng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên lưu ý rằng điều này sẽ ngăn bạn sử dụng triệt để chức năng của website. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý cho Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và các mục đích nêu trên.
4.3 Website tham gia mạng quảng cáo Google Adsense, vì vậy Cookie DoubleClick được Google sử dụng trong quảng cáo được phân phát trên trang web. Khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi và xem hoặc nhấp vào quảng cáo, cookie có thể được tạo ra trên trình duyệt của người dùng cuối đó. Google có thể sử dụng và công khai dữ liệu này theo các điều khoản của chính sách bảo mật quảng cáo của Google và mọi luật lệ, quy tắc và quy định hiện hành.