Phải chăng thuật chiêm tinh chỉ là trò bịp bợm?


      Thuyết âm dương ngũ hành và khoa thiên văn học cổ đại đã chứng minh có nhiều điểm phù hợp với kiến thức khoa học hiện đại, đến nay vẫn được ứng dụng chính xác trong thực tế cuộc sống như trong đông y, trong lịch pháp, trong thời vụ nông nghiệp...


      Nhưng các sao trong thiên văn học cổ đại không định danh là hung tinh hay cát tinh,các ngày can chi trong lịch pháp không định danh là ngày tốt, xấu, các ngôi sao trên các cung Hoàng đạo không định danh hung thần hay cát thần như ở thuật chiêm tinh. Vậy nên trong thuật chiêm tinh cái cốt lõi của duy vật cổ đại bị bao phủ bởi cái màn duy tâm hay ngược lại cái côt lõi của duy tâm được bao bọc bằng vỏ duy vật? Cố nhiên thuật chiêm tinh vẫn tồn tại chưa hề bị mai một? Chẳng những quần chúng dễ bị mê hoặc mà cả những nhà tri thức uyên bác của nhiều đời sau vẫn cứ tuân theo? Quan Thái Bốc, Tào Khâm Thiên giám các triều đại phong kiến dám đâu viết vu vơ, nếu sai dễ bị lột mũ áo, hoặc chém đứt đầu chứ chẳng chơi.


      Những mẩu chuyện lịch sử (kể cả chính sử và dã sử) đặt ra để chúng ta cùng nghiên cứu, kể có nhiều điều thú vị.