NGỌC HẠP THÔNG THƯ - THÔNG TIN NGÀY, NGÀY HÔM NAY

 

Bạn có muốn tìm hiểu Lịch Âm dương, lịch can chi, lịch Vạn niên triều Nguyễn?

Bạn có muốn tìm hiểu tập tục chọn ngày, chọn giờ?

Và đây là thông tin cho ngày hôm nay...hay một ngày nào đó...
tùy chọn Âm lịch hoặc Dương lịch

 

Hướng
dẫn

Soạn
tin nhắn

Gửi
đến số

Thông tin ngày hôm nay

TG DAY

TG NGA

TG NGAY

8309

Thông tin theo ngày

Âm lịch 12/6 năm 2006

TG NGAY 1206AL2006

8309

Thông tin theo ngày Dương lịch 14/7/2006

TG NGA 1407DL2006

TG NGA 14072006

8309

Thông tin ngày trong năm nay

TG NGAY 1206AL

TG NGAY 1407DL

8309

Thông tin ngày dương lịch tương ứng (Năm nay không cần ghi năm)

TG AL12062006

TG AL1206

8309

Lưu ý: ngày và tháng đều viết 2 chữ số và ghi rõ AL nếu là Âm lịch, Dương lịch ghi DL hoặc không, năm ghi 4 chữ số. Nếu là năm nay (2006) không cần ghi năm. Các năm 2001-2009 chỉ cần ghi 2 chữ số 01-09

Thông tin hướng dẫn, trợ giúp TG NGAY HELP Gửi tới  8309

Thông tin hướng dẫn, trợ giúp TG DAY HELP Gửi tới 8309